Kosár  

termék (üres)

Pincészetek

Hírlevél

AdatvédelemI TÁJÉKOZTATÓ


Molnár Gábor EV. a www.neszmelyibor.hu oldal tulajdonosa és üzemeltetője (2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 50. B. ép. ½. Adószám: 76841417-1-31), a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő által kezelt személyes adatok tekintetében biztosítani kívánja az adatkezelés jogszerűségét. Ennek érdekében tájékoztatni kívánja ügyfeleit és partnereit (érintettek) az általuk megadott személyes adatok kezelésének részleteiről. E tájékoztató célja, hogy Önök a személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy a www.neszmelyibor.hu milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli személyes adataikat. 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy  az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:az adatgyűjtés ténye, az érintettek köre, az adatgyűjtés célja,az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, ismertetése, valamint, ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, azadatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: www.neszmelyibor.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://neszmelyibor.hu/hu/content/2-adatvedelem A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Értelmező fogalmak (3.§)

érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is adatok feldolgozását végzi

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel:

   Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldalon történő üzenetküldés, kapcsolatfelvétel, mint adatkezelések körében a következőket: az adatgyűjtés ténye,az érintettek köre,az adatgyűjtés célja, 

 az adatkezelés időtartama,


Webáruház látogatása, regisztráció


A www.neszmelyibor.hu internetes áruházban Ön szabadon válogathat termékeink, szolgáltatásink között, ehhez semmilyen személyes adatát nem szükséges megadnia. Személyes adatait (név, elérési címe, telefonszáma, e-mail címe) csak akkor szükséges megadnia, és azt is csak önként az Ön döntése alapján, ha rendszerünkbe regisztrál, illetve vásárol. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé.


Információk tárolása, felhasználása


A weboldalainkon gyűjtött személyes adatokra a célból van szükségünk, hogy a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást tudjuk nyújtani, például, hogy értesíteni tudjuk Önt érdeklődésére számot tartó lehetőségekről. Például küldhetünk Önnek információt termékeinkről vagy szolgáltatásainkról email-en vagy hagyományos postai úton.


Személyes adatait nem adjuk el, illetve nem adjuk bérbe marketing céljából harmadik félnek, kivéve, ha Ön hozzájárul ehhez.


Az Ön által közölt adatokat elektronikusan tároljuk, és azokat csak mi használjuk. Az elektronikus kereskedelmi szférában részvevők (külső ügynökök, szállítók, vállalkozók) személyes adatoknak csak azon részét kapják meg, amely szükséges ahhoz, hogy az Ön által megvásárolt termék vagy szolgáltatás teljesítése során szerepüket betöltsék. Személyes adatot csak az esetben adunk ki, ha minket arra törvény kötelez.


Ha Ön weboldalunkon személyes adatot közöl magáról, azt megőrizhetjük, és felhasználhatjuk az Önnek nyújtott szolgáltatások vagy az Ön által vásárolt termékek nyomonkövetésére


Automatikus adatrögzítés


A www.neszmelyibor.hu internetes áruház működése során folyamatosan elemezzük az oldal látogatottsági adatait, amelyet az ingyenes hozzáférésű Google Analytics analitikai szoftver segítségével végzünk. Elemezzük például a látogatottsági adatokat, az oldalról történő visszafordulási adatokat, az oldal letöltések számát, a leggyakrabban látogatott oldalakat.


A Google Analytics rendszerben az ön személyes adatai nem szerepelnek, sőt az egyes látogatókat sem tudjuk beazonosítani. A látogatás tényét és annak paramétereit elemezzük, de a látogató személye ismeretlen marad. Jelenleg nem gyűjtünk és elemzünk vásárlói szokásokra vonatkozó információkat, nem értékesítünk semmilyen formában szerverünkön tárolt napló file-okat, ügyféladatokat, vagy személyes információt senkinek, beleértve azokat, amelyek a www.neszmelyibor.hu oldalhoz hivatkozásokkal kapcsolódnak vagy azon hirdetnek.


Az Ön látogatása során rögzítésre kerülnek az úgynevezett sütik (angolul 'cookies') kisméretu fájlok, amelyet a célból mentünk el az Ön komputerén, hogy Ön a látogatás során azonosítani tudjuk. A sütik azt a célt is szolgálják, hogy ne zaklassuk Önt ugyanazon hirdetés ismételt elküldésével, vagy, hogy oldalainkat jobban az ÖN igényeihez alakíthassuk. Az így gyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze olyan adattal, amely Önt személy szerint azonosítaná.


Törvényileg kötelezve vagyunk, hogy a 18 éven aluli korosztályból származó vásárlókat ne szolgáljuk ki, Ha Ön 18 éven aluli, ne adjon meg semmilyen információt oldalainkon, ezt bízza szüleire.


Módosítás, leiratkozás


Bármikor aktualizálhatja vagy kijavíthatja személyes adatait, ehhez csak egy email-t kell küldenie részünkre a neszmelyibor@neszmelyibor.hu címre.


Amennyiben úgy dönt, hogy személyes adatait el kívánja távolítattni, kérjük tájékoztassa cégünket a webáruház oldalán található e-mail címen. 

 
Szabályzat változások


Kérjük, a regisztráció előtt és a vásárlási tranzakciók során is tájékozódjon a személyes adatok védelmére és kezelésének szabályaira vonatkozó előírásainkról


Molnár Gábor EV. fenntartja a jogot, hogy az itt közzétett szabályzatot bármikor módosítsa, de kötelezi magát, hogy erről a www.neszmelyibor.hu oldalon tájékoztatja tisztelt Vásárlóit.Molnár Gábor EV. a www.neszmelyibor.hu oldal tulajdonosa és üzemeltetője (2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 50. B. ép. ½. Adószám: 76841417-1-31), a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő által kezelt személyes adatok tekintetében biztosítani kívánja az adatkezelés jogszerűségét. Ennek érdekében tájékoztatni kívánja ügyfeleit és partnereit (érintettek) az általuk megadott személyes adatok kezelésének részleteiről. E tájékoztató célja, hogy Önök a személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy a www.gomarketing.hu milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli személyes adataikat. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy  az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a)               az adatgyűjtés ténye,

b)               az érintettek köre,

c)                az adatgyűjtés célja,

d)               az adatkezelés időtartama,

e)                az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f)                 az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek

ismertetése, valamint

g)               ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az

adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: www.neszmelyibor.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.neszmelyibor.hu/adatvedelem A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Értelmező fogalmak (3.§)

1.                      érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2.                      személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.                      adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4.                      adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

5.                      adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

6.                      adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is adatok feldolgozását végzi;

Molnár Gábor EV. a www.neszmelyibor.hu oldal tulajdonosa és üzemeltetője (2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 50. B. ép. ½. Adószám: 76841417-1-31), a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő által kezelt személyes adatok tekintetében biztosítani kívánja az adatkezelés jogszerűségét. Ennek érdekében tájékoztatni kívánja ügyfeleit és partnereit (érintettek) az általuk megadott személyes adatok kezelésének részleteiről. E tájékoztató célja, hogy Önök a személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy a www.gomarketing.hu milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli személyes adataikat. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy  az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a)               az adatgyűjtés ténye,

b)               az érintettek köre,

c)                az adatgyűjtés célja,

d)               az adatkezelés időtartama,

e)                az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f)                 az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek

ismertetése, valamint

g)               ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az

adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: www.neszmelyibor.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.neszmelyibor.hu/adatvedelem A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Értelmező fogalmak (3.§)

1.                      érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2.                      személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.                      adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4.                      adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

5.                      adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

6.                      adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is adatok feldolgozását végzi;

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy  az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a)               az adatgyűjtés ténye,

b)               az érintettek köre,

c)                az adatgyűjtés célja,

d)               az adatkezelés időtartama,

e)                az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f)                 az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek

ismertetése, valamint

g)               ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy  az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a)               az adatgyűjtés ténye,

b)               az érintettek köre,

c)                az adatgyűjtés célja,

d)               az adatkezelés időtartama,

e)                az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f)                 az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek

ismertetése, valamint

g)               ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

a)               az adatgyűjtés ténye,

b)               az érintettek köre,

c)                az adatgyűjtés célja,

d)               az adatkezelés időtartama,

e)                az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

a)               az adatgyűjtés ténye,

b)               az érintettek köre,

c)                az adatgyűjtés célja,

d)               az adatkezelés időtartama,

a)               az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek

a)               ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az

Értelmező fogalmak (3.§)

érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is adatok feldolgozását végzi;

érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

a)                   az adatgyűjtés ténye,

b)                   az érintettek köre,

c)                    az adatgyűjtés célja,